ادصاب

انتقال دانش صنعت انرژی برق

ادصاب

شرکت انتقال دانش صنعت انرژی برق(ادصاب)در سال 1382 با رویکرد فعالیت در طراحی، مشاوره، نظارت ، اجرا، پیاده سازی، صادرات و واردات، تحقیقات، آموزش، پژوهش و ساخت در کلیه زمینه های مربوط به سیستمهای الکتریکی، مخابراتی، رایانه ای،انفورماتیکی، جغرافیایی، اتوماسیون صنعتی، پتروشیمی، انرژی، نفت و کلیه صنایع وابسته و همچنین انتقال، توزیع و تولید نیروی برق و بطور کلی تمامی امور مربوط به برق و رایانه و انرژی توسط گروهی از متخصصان این صنایع تاسیس گردیده است. این هدف به همراه توجه به ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره و پیمانکاری در سطوح مختلف کاری موجب شده تا این شرکت در بین شرکتهای همکار و نیز سازمانهای کارفرما مختلف بتواند جایگاه ممتازی بدست آورد.

پاسخ سوالات خود را بیابید

کارفرمایان

معرفی سامانه های نرم افزاری

محصولات نرم افزاری شرکت ادصاب که هم اینک در سطح شرکتهای انتقال و توزیع برق کشور توسعه و مورد استفاده قرار گرفته به شرح ذیل می باشد:

مطالب خواندنی مرتبط

تماس با ما

ارسال پیام