بله تنها میبایست فرمت اکسل مورد نظر مطابق با فرمت استاندارد نرم افزار باشد برای اینکار میتوان قالب اکسل هر لایه را از نرم افزار خروجی گرفت.

حتما نیاز است کاربر هر چند دقیقه یکبار دکمه SAVE موجود در نرم افزار را انتخاب کند تا از ذخیره نشدن تغییرات بر اثر پر شدن مموری جلوگیری شود. همچنین نیاز است در طول روز چند بار بسته به حجم فعالیت و مدت زمان لاگین شدن به سیستم از نرم افزار خارج و مجددا وارد شوید.

سعی شود تا حد امکان از سنگین کردن MXD خود از طریق اضافه کردن لایه های خارجی و یا سیمبولوژی و برچسب گذاری تمامی لایه ها جلوگیری شود. همچنین حتما از قابلیت کشینگ نرم افزار استفاده شود.