چکیده سامانه 

  • طراحی نرم افزار در بستر ArcEngine و کاملا بومی
  • برخورداری از امنیت بالای نکهداری اطلاعات
  • پیاده سازی نرم افزار در بستر پایگاه داده قدرتمند اوراکل
  • وجود ابزار های متعدد جهت تسهیل در بروزرسانی و ورود اطلاعات
  • امکان تحلیل شبکه Geometric Network
  • امکان ارتباط با سایر نرم افزارهای سازمان اعم از طراحی، کنترل پروژه، ۱۲۱، خدمات مشترکین، آمار و …
  • امکان خروجی گرفتن با سایر نرم افزارها اعم از DigSILENT، CYME
  • امکان تعریف تمپلیت و میزکاری به تفکیک هر کاربر
  • برخورداری از زیر سیستم مدیریت دسترسی کاربران