چکیده:

 • نمایش شبکه الکتریکی تک خطی بهمراه نقاط مانور
 • ثبت تمامی وقایع عملیات مانور و کلیدزنی
 • پیشنهاد مانور بهینه
 • تغییر آنی رنگ فیدرها و وضعیت شبکه با انجام عملیات کلید زنی
 • امکان گرفتن خروجی به نرم افزار های اتوکد و سایم و دیگسایلنت
 • تهیه محیط مناسب و ابزارهای ساده جهت بروز رسانی شبکه
 • امکان ارتباط با نرم افزار های بازار برق و اسکادا
 • انجام عملیات تحلیل شبکه Geometric Network
 • ارتباط با نرم افزار GIS جهت تسهیل در امر بروزرسانی شبکه
 • برخورداری از سطح دسترسی کاربران در سطوح مختلف کاربری
 • نمایش یکپارچه شبکه الکتریکی در سطح شرکت توزیع
 • دارای نسخه تحت وب ویندوز