چکیده قابلیتهای سامانه: 

  • ارتباط آنلاین با داده های دینامیک اعم از کنتورهای بازار برق، کنتورهای فهام، کنتورهای AMI، دیتالاگرهای  هوشمند، تست کنتورها و داده های  قرائت مشترکین
  • ارتباط آنلاین یا آفلاین با پایگاه داده GIS
  • نمایش وضعیت ولتاژ مشترکین به صورت مکانی بر روی نقشه
  • نمایش وضعیت رخدادهای خاموشی و کیفیت توان (Sewell ، Sag) برروی نقشه
  • نمایش در صد خطای کنتورهای مشترکین
  • نمایش عدم تعادل ولتاژ
  • امکان تهیه گزارش به صورت مکانی، نمودار و لیست
  • امکان جستجوی  سریع مشترکین  براساس رمز رایانه
  • امکان نمایش پروفیل جریان و لتاژ مشترکین در بازه زمانی مشخص
  • امکان نمایش رخدادهای دیسپاچینگ اعم خاموشی و قطع بار و افزایش و یا کاهش بار
  • امکان اعلام رخدادهای دیسپاچینگ به صورت پخش صدا به همراه نام فیدر
  • امکان آرشیو نمودن داده ها
  • انجام مدلسازی بار شبکه با استفاده از کنتورهای هوشمند
  • انجام مطالعات پخش بار در شبکه و تحلیل نقاط ضعف شبکه