آدرس شرکت ادصاب:
تهران، مفتح جنوبی پایین تر از تقاطع سمیه نبش کوچه نیک پلاک ۹۶ طبقه ۴

تلفن های شرکت:
۰۲۱۸۸۸۱۶۱۰۱-۰۲۱۸۸۸۱۶۱۰۲-۰۲۱۸۸۸۱۵۹۲۰-۰۲۱۸۸۸۱۵۸۴۶-۰۲۱۸۸۸۱۵۹۹۴-۰۲۱۸۸۸۱۵۹۱۳

فکس مستقیم شرکت:
۰۲۱۸۸۸۲۲۳۹۳

پست الکترونیکی :

Info@edsabco.com