مفتخریم با  دو دهه فعالیت در صنایع مختلف کشور عزیزمان در حوزه های طراحی، مشاوره، نظارت ، اجرا، پیاده سازی،تحقیقات، آموزش، پژوهش و ساخت در عرصه های متنوع مرتبط با سیستمهای مهندسی برق و کامپیوتر، سیستمهای مکانی ( GIS ) خصوصا ساختار موجود در وزارت محترم نیرو  و حوزه های شبکه های  انتقال، توزیع و تولید نیروی برق حضور فعال داشته ایم و با کمک گروه کثیری از متخصصان این عرصه و همراهی کارشناسان و مدیران فنی و مهندسی توانمند صنعت کشور این راه طولانی را پیموده ایم. در سالهای اخیر با تمام توان و تخصص موجود تلاش کرده ایم تا با همفکری ،مطالعه و شناخت نیازها و معضلات کارفرمایان محترم ، بهترین و کاملترین راه حل های ممکن را ارائه و اجرا نماییم و بر آن شدیم که با تکمیل و بروز رسانی خدمات شرکت ادصاب و تولید نرم افزارهای تخصصی خاص با نگاه قابلیت استفاده در حوزه های کاربردی، ارائه خدمت نماییم و امیدواریم تا توانسته باشیم در جهت هوشمند سازی و مکانیزه نمودن کامل ساختارهای حوزه های مختلف کارفرمایی این شرکت گامهای موثری برداشته باشیم.