نرم افزار پایه GIS ( GEDAT) نسخه Mobile

 • امکان اتصال به انواع دیتابیس های GIS
 • امکان تعیین محدوده و لایه های انتخابی جهت نمایش در موبایل
 • برخورداری از سطح امنیت بالای دسترسی به داده ها
 • امکان نمایش تصاویر ماهواره ای آنلاین در پس زمینه نقشه الکتریکی
 • انجام عملیات Labeling و سیمبولوژی بر روی تجهیزات
 • انجام عملیات جستجو بر روی اطلاعات توصیفی تجهیزات
 • امکان ورود اطلاعات تجهیزات و الصاق هرگونه عکس و مستندات به تجهیزات
 • امکان ثبت مسیر حرکت کاربران در هنگام ورود اطلاعات صورت
 • امکان تهیه گزارش از فعالیتهای ورود اطلاعات صورت پذیرفته
 • پیاده سازی ابزارهای مناسب جهت تسهیل در ورود اطلاعات
 • تهیه داشبورد مناسب در نسخه ویندوز قبل از ایمپورت اطلاعات در دیتابیس اصلی