نرم افزار CarPC-AVL

 • ثبت موقعیت خودروها بدون نصب سخت افزار GPS برروی خودرو
 • نصب تبلت / موبایل در خودرو جهت استفاده GPS و CarPC
 • امکان دریافت موقعیت خودرو با استفاده از ارتباط انلاین سایر سخت افزارهای AVL
 • دارای محیط یکپارچه شامل نقشه های جغرافیایی و الکتریکی GIS و موقعیت خودروها
 • امکان اختصاص اطلاعات توصیفی برای هریک از خودروها از جمله واحد مورد استفاده ، نام راننده و ..
 • امکان تعیین مسیر طی شده در یک بازه زمانی برای هر خودرو
 • تعریف اطلاعات مکانی خودروها در لایه ای مجزا
 • امکان جستجو بر حسب اطلاعات توصیفی تجهیزات
 • امکان نمایش اطلاعات توصیفی خودروها به صورت متن در کنار آنها
 • امکان تهیه پرینت از گزارشات و نقشه
 • امکان تهیه گزارش از نحوه عملکرد هر نوع خودرو در بازه زمانی  مشخص
 • امکان نمایش نمایش موقعیت خودروها در نسخه تبلت/موبایل
 • امکان ارسال فرامین به اکیپها و خودروها
 • امکان نمایش محل تماس مشترکین برروی تبلت/ موبایل
 • امکان نمایش محدوده خاموشیها برروی تبلت/ موبایل