سامانه همراه ارتباط مردمی برق

 • ثبت اطلاعات مکانی و توصفی مورد نیاز مشترکین توسط ایشان در زمان نصب نرم افزار
 • اطلاع رسانی و شفاف سازی مراحل پیگیری درخواستها
 • امکان ارسال مشکلات و شکایات طبقه بندی شده از طریق ارسال موقعیت مکانی
 • امکان ثبت توضیحات و الصاق فایل صوتی و تصویری همراه مشکلات اعلام شده
 • اطلاع رسانی خاموشی های با برنامه و تغییرات ان با استفاده از تحلیل در GIS
 • دریافت و ارسال اطلاعات وضعیت خاموشیهای بی برنامه با مشترکین
 • تحلیل هوشمندانه جهت برنامه ریزی متوازن خاموشی های بی برنامه با مشترکین
 • تحلیل هوشمندانه جهت برنامه ریزی متوازن خاموشی های بر روی فیدرها
 • اعلام و اخطار پرداخت قبوض به مشترکین و کاهش تاخیر پرداخت وصول
 • صرفه جویی در هزینه نیروی انسانی شرکت توزیع برق بواسطه کاهش زمان ثبت
 • اطلاعات توصیفی و مکانی درخواستها و بویزه اعلام خاموشی ها
 • ثبت دقیق اطلاعات مکانی مشترکین جهت اصلاح و تکمیل اطلاعات GIS
 • نمایش مشکلات و درخواستهای ارسال شده توسط مشترکین روی نقشه های GIS
 • تبادل اطلاعات با نرم افزارهای  تخصصی هر حوزه مثل ۱۲۱، مشترکین و  شکایات
 • امکان پرداخت قبض در محیط  نرم افزار
 • امکان درخواست انشعاب جدید یا تغییرات مشخصات انشعاب
 • امکان درخواست تسویه و صدور قبض با ارسال شمارنده کنتور
 • اطلاع رسانی و انعقاد قرارداد توافقات مدیریت مصرف و محاسبه و نمایش مبالغ ریالی