در یک نگاه

شرکت انتقال دانش صنعت انرژی برق (ادصاب) در سال ۱۳۸۲با رویکرد فعالیت در طراحی، مشاوره، نظارت ، اجرا، پیاده سازی، صادرات و واردات، تحقیقات، آموزش، پژوهش و ساخت در کلیه زمینه های مربوط به سیستمهای الکتریکی، مخابراتی، رایانه ای،انفورماتیکی، جغرافیایی، اتوماسیون صنعتی، پتروشیمی، انرژی، نفت و کلیه صنایع وابسته و همچنین انتقال، توزیع و تولید نیروی برق و بطور کلی تمامی امور مربوط به برق و رایانه و انرژی توسط گروهی از متخصصان این صنایع تاسیس گردیده است. این هدف به همراه توجه به ارتقاء کیفیت خدمات مشاوره و پیمانکاری در سطوح مختلف کاری موجب شده تا این شرکت در بین شرکتهای همکار و نیز سازمانهای کارفرما مختلف بتواند جایگاه ممتازی بدست آورد.

خط مشی1397