پروژه ها:

 • بررسی و تهیه طرح جامع ۲۰kV شهرستانهای استان کرمانشاه
 • بررسی و تهیه طرح جامع ۲۰kV شهرستانهای استان ایلام
 • بررسی و تهیه طرح جامع ۲۰kV شهرستانهای استان کردستان
 • طرح جامع چاههای کشاورزی استان آذربایجان غربی
 • طرح جامع شبکه ۲۰ کیلوولت شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، برخوار و میمه
 • تهیه طرح جامع خازن گذاری شهر سلماس
 • مطالعات طرح جامع ۲۰ کیلو ولت شهرستان ممسنی
 • طرح جامع شبکه ۲۰کیلوولت شهرستان داراب
 • مطالعات طرح جامع شبکه ۲۰ کیلوولت و پستهای توزیع شهرستانهای خمینی شهر و فلاورجان
 • مطالعات طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستان دهاقان
 • مطالعات طرح جامع و جایابی مولدهای مقیاس کوچک در شهرستانهای دماوند،فیروزکوه،رودهن و لواسانات
 • مطالعات طرح جامع شبکه ۲۰ کیلوولت و پستهای توزیع شهر شیراز
 • پیاده سازی سیستم GIS در شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین و تهیه طرح جامع و انجام کاهش تلفات در شهرستانهای برازجان و گناوه