امروز: شنبه 9 بهمن 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

اهداف و سازمان شرکت


شرکت انتقال دانش صنعت انرژی برق (ادصاب) نهادی است علمی، مهندسی و مشاوره ای که با هدف تأمین و پاسخگویی به نیازهای صنایع مختلف  در زمینه های مشاوره، نظارت و انجام خدمات فنی و مهندسی با کیفیت مطلوب تأسیس شده است.

برای رسیدن به این هدف، خط و مشی شرکت توسعه و بهبود نظام کیفیت و بهنگام نمودن آن برای ارائه خدمات مورد نیاز مشتری می باشد در این راستا بر اساس الگوی مدیریت کیفیت ISO9001-2000   خدمات خود را بنحو اطمینان بخش برای نیل به اهداف زیر انجام می دهد.

  •  تأمین نیازهای مشتریان در زمینه مشاوره، نظارت و خدمات فنی و مهندسی
  •  بازنگری و بهبود مستمر در کیفیت ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان 
  •  جلب اعتماد و بهبود رضایت مشتری 
  •  رشد ارتقاء علمی و افزایش رضایت وانگیزه کارکنان

 

لذا با عنایت به موارد فوق و ایجاد ترکیبی از مدیران صاحب تجربه و جوان فعال در بخشهای مختلف کشور رویکرد افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیتها را دنبال می نماید.

چارت سازمانی شرکت و مدیران و معاونت شرکت به قرار زیر می باشد:

 


 

 

 

  • چارت سازمانی شرکت: