امروز: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • مطالعات طرح جامع و جایابی مولدهای مقیاس کوچک در شهرستانهای دماوند،فیروزکوه،رودهن و لواسانات
 • عنوان پروژه:
  مطالعات طرح جامع و جایابی مولدهای مقیاس کوچک در شهرستانهای دماوند،فیروزکوه،رودهن و لواسانات
  کارفرما:
  توزیع برق نواحی تهران
  محل اجرا:
  دماوند - فیروزکوه - رودهن - لواسانات
  تاریخ پروژه:
  1390/3/22


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 از سوی شرکت توزیع برق نواحی تهران به این شرکت واگذار گردید. هدف از انحام این پروژه انجام مطالعات طرح جامع در سطح شبکه 20 کیلوولت میباشد.

   

  محل انجام پروژه: شهرستانهای دماوند ، فیروزکوه ، رودهن ، لواسانات

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - تبدیل اطلاعات از محیط GISبه نرم افزار DIgSILENT

  - نصب ثبات جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  - پیش بینی بار و انرژی 10 ساله

  - مدلسازی بار شبکه

  - بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  - ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  - ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

  - ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  -  جایابی مولدهای مقیاس کوچک(DG)

  - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده