امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • تهیه فایلهای الکترونیکی سیگنال تله متری آذربایجان
 • عنوان پروژه:
  تهیه فایلهای الکترونیکی سیگنال تله متری آذربایجان
  کارفرما:
  شرکت برق منطقه ای آذربایجان
  محل اجرا:
  برق منطقه ای آذربایجان
  تاریخ پروژه:
  1389/2/9


  شرح پروژه: