امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • نظارت کارگاهی خط 63 کیلو ولت پست همدان 230 – همدان 1
 • عنوان پروژه:
  نظارت کارگاهی خط 63 کیلو ولت پست همدان 230 – همدان 1
  کارفرما:
  شرکت برق منطقه ای باختر
  محل اجرا:
  همدان
  تاریخ پروژه:
  1388/1/25


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1388 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای باختر آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه انجام نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت از پست همدان 230 به همدان1 می باشد.