امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت از پست نورآباد به الشتر و سراب رباط
 • عنوان پروژه:
  نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت از پست نورآباد به الشتر و سراب رباط
  کارفرما:
  شرکت برق منطقه ای باختر
  محل اجرا:
  نورآباد به الشتر و سراب رباط
  تاریخ پروژه:
  1387/10/14


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای باختر آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه انجام نظارت کارگاهی خط 63 کیلوولت از پست نورآباد به الشتر و سراب رباط می باشد.