امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • طراحی خط 63 کیلوولت نورآباد
 • عنوان پروژه:
  طراحی خط 63 کیلوولت نورآباد
  کارفرما:
  شرکت برق منطقه ای باختر
  محل اجرا:
  نورآباد
  تاریخ پروژه:
  1387/3/20


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای باختر آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه مطالعه و طراحی خطوط 63 کیلو ولت ارتباط پست 230 کیلو ولت نورآباد(پستهای نورآباد 1،  نورآباد 2  و الشتر)بهمراه تهیه اسناد مناقصه پیمانکار می باشد.  تصاویر پروژه: