امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • جمع آوری و تدوین اطلاعات تجهیزات جدید الورود شبکه سراسری برق ایران
 • عنوان پروژه:
  جمع آوری و تدوین اطلاعات تجهیزات جدید الورود شبکه سراسری برق ایران
  کارفرما:
  شرکت مدیریت شبکه برق ایران
  محل اجرا:
  شبکه 400 و 230 کیلوولت کل کشور
  تاریخ پروژه:
  1387/9/26


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 با کارفرمایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران با هدف جمع آوری و بروز رسانی اطلاعات تجهزات جدید الورود شبکه انتقال اعم از پستها و خطوط 230 و 400 و کلیه نیروگاه ها در سطح کل کشور طبق فرمت جمع آوری اطلاعات شرکت زیمنس به مدت دو سال، آغاز گردید. لذا با این رویکرد این شرکت مبادرت به برداشت اطلاعات و ورود اطلاعات در نرم افزارهای مربوطه نموده است.  تصاویر پروژه: