امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • تهیه فایلهای الکترونیکی سیگنال تله متری و برآورد شرح کار رفع نواقص اطلاعات اسکادا مربوط به پستهای برق منطقه ای آذربایجان
 • عنوان پروژه:
  تهیه فایلهای الکترونیکی سیگنال تله متری و برآورد شرح کار رفع نواقص اطلاعات اسکادا مربوط به پستهای برق منطقه ای آذربایجان
  کارفرما:
  شرکت برق منطقه ای آذربایجان
  محل اجرا:
  پستهای تحت پوشش برق منطقه ای آذربایجان
  تاریخ پروژه:
  1389/9/2


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای آذربایجان آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه تهیه فایلهای الکترونیکی سیگنال تله متری و برآورد شرح کار رفع نواقص اطلاعات اسکادا مربوط به پستهای برق منطقه ای آذربایجان می باشد.