امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • محاسبه و شبیه سازی جریان هجومی ترانسهای 310 مگا ولت آمپر پتروشیمی فجر
 • عنوان پروژه:
  محاسبه و شبیه سازی جریان هجومی ترانسهای 310 مگا ولت آمپر پتروشیمی فجر
  کارفرما:
  طرح و توسعه پتروشیمی فجر
  محل اجرا:
  طرح و توسعه پتروشیمی فجر
  تاریخ پروژه:
  1387/2/21


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 با کارفرمایی شرکت پتروشیمی فجر آغاز گردید.هدف از انجام این پروژه مطالعه و شبیه سازی جریان هجومی ترانساهای 315MVA شرکت پتروشیمی فجر می باشد.

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - بررسی تحلیلی جریان هجومی ترانس

  - عوامل موثر در مدلسازی ترانسفورماتور

  - مدلهای فرکانس پائین و متوسط ترانسفورماتور

  - مدل معرفی شده توسط کار گروه IEEENL

  - مدل ترانسفورماتور در EMTP

  - روشهای کاهش جریان هجومی

  - آشنائی با واحدهای موجود در رله دیجیتال

  - تهیه برنامه مدلسازی رله

  - شناسایی پارامترهای الکتریکی شبکه مورد مطالعه

  - بررسی گزینه جریان هجومی ترانسفورماتور زمین شده با برقدار کردن از خط انتقال و بررسی عملکرد رله ها

  - محاسبه تنظیم رله جریان زیاد فیدر ترانسفورماتور اروند

  - بررسی مشکل عملکرد رله دیفرانسیل ژنراتور

  - جمع بندی راه حل های مختلف برقدار کردن ترانس اروند