امروز: جمعه 31 خرداد 1398
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • بررسی و تهیه طرح جامع مدیریت مصرف شهر اردبیل، پارس آباد و سرعین
 • عنوان پروژه:
  بررسی و تهیه طرح جامع مدیریت مصرف شهر اردبیل، پارس آباد و سرعین
  کارفرما:
  شرکت توزیع برق اردبیل
  محل اجرا:
  شهرستانهای اردبیل، پارس آباد، سرعین
  تاریخ پروژه:
  1386/3/20


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1386 با کارفرمایی شرکت توزیع استان اردبیل آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه آماربرداری و نمونه گیری از جامعه آماری مشترکین صنعتی، تجاری ،خانگی ، عمومی و کشاورزی در سطح شهرهای اردبیل و پارس آباد و سرعین می باشد که پس از جمع آوری اطلاعات و انجام آنالیزهای مختلف نسبت به شناسایی پتانسیلهای مختلف از نظر نوع مصرف راهکارهای مناسب جهت کاهش پیک و نهایتا مصرف ارائه گردید.

   

  محل انجام پروژه: شهرستانهای اردبیل و پارس آباد و سرعین  تصاویر پروژه: