امروز: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • مطالعات طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستان دهاقان
 • عنوان پروژه:
  مطالعات طرح جامع شبکه توزیع برق شهرستان دهاقان
  کارفرما:
  شرکت توزیع استان اصفهان
  محل اجرا:
  شهرستان دهاقان
  تاریخ پروژه:
  1389/4/6


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 از سوی شرکت توزیع برق استان اصفهان به این شرکت واگذار گردید. هدف از انحام این پروژه انجام مطالعات طرح جامع در سطح شبکه 20 کیلوولت و شبکه فشار ضعیف شهرستان دهاقان میباشد.

   

  محل انجام پروژه: شهرستان دهاقان

   

  حجم شبکه : حدود 12000 مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  -          برداشت اطلاعات شبکه با دستگاه های GPS ، چرخ متر ، نقشه های سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای

  -          ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، CYME

  -          نصب ثبات جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  -          پیش بینی بار و انرژی 10 ساله

  -          مدلسازی بار شبکه

  -          بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  -          ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  -          ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  -          ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  -          ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  -          ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

  -          ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  -          ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  -          ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  -          ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  -          مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده  تصاویر پروژه: