امروز: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • مطالعات طرح جامع 20 کیلو ولت شهرستان ممسنی
 • عنوان پروژه:
  مطالعات طرح جامع 20 کیلو ولت شهرستان ممسنی
  کارفرما:
  شرکت توزیع استان فارس
  محل اجرا:
  شهرستان ممسنی
  تاریخ پروژه:
  1387/2/14


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 از سوی شرکت توزیع استان فارس و با هدف انجام مطالعات طرح جامع و کاهش تلفات در سطح شهرستان ممسنی صورت پذیرفت. با توجه به این رویکرد شرکت ادصاب مبادرت به برداشت کلیه عوارض فشار متوسط و فشار ضعیف تحت فرمت GIS و ورود آنها به نرم افزار محاسباتی و در نهایت ارائه طرح ها به فرمت اجرایی در سطح کلیه شهرها و روستاهای این شهرستان نمود. در این فرآیند از نرم افزاراهایDIgSILENT, Autocad, ArcGIS,...استفاده گردید. در انتها نمونه ای از موارد مورد استفاده در حین انجام پروژه آورده می شود.  تصاویر پروژه: