امروز: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • تهیه طرح جامع خازن گذاری شهر سلماس
 • عنوان پروژه:
  تهیه طرح جامع خازن گذاری شهر سلماس
  کارفرما:
  شرکت توزیع آذربایجان غربی
  محل اجرا:
  شهر سلماس
  تاریخ پروژه:
  1386/9/7


  شرح پروژه:

  این پروژه که در سال 1386 در شرکت توزیع آذربایجان غربی انجام گرفت، هدف انجام مقوله خازنگذاری با استفاده از مطالعات مهندسی را دنبال نموده است. لذا با این رویکرد شرکت ادصاب مبادرت به برداشت اطلاعات و ورود اطلاعات در نرم افزارهای محاسباتی و تعیین نقاط بهینه جهت خازنگذاری در سطح شبکه شهر سلماس نمود. با توجه به این موارد و نیاز پروژه در روند مطالعات از نرم افزارهای DIgSILENT, AUTOCAD, Modec,...استفاده گردید. در ادامه نمونه هایی از جداول و نقشه های مورد استفاده آورده می شود.  تصاویر پروژه: