امروز: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • طرح جامع شبکه 20 کیلوولت شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، برخوار و میمه
 • عنوان پروژه:
  طرح جامع شبکه 20 کیلوولت شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، برخوار و میمه
  کارفرما:
  شرکت توزیع استان اصفهان
  محل اجرا:
  شهرستانهای گلپایگان، خوانسار، برخوار و میمه
  تاریخ پروژه:
  1386/3/26


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1386 از سوی شرکت توزیع استان اصفهان به این شرکت واگذار گردید. هدف از این فعالیت انجام مطالعات طرح جامع در سطح شبکه 20 کیلوولت شهرستانهای شاهین شهر، برخوار و میمه و خوانسار و گلپایگان میباشد.

   

  محل انجام پروژه: شهرستانهای گلپایگان ،خوانسار ، برخوار و میمه از اسان اصفهان

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - برداشت اطلاعات شبکه با دستگاه های GPS ، چرخ متر ، نقشه های سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای

  -  ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، CYME

  -  نصب ثبات جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  -  پیش بینی بار و انرژی 10 ساله

  -  مدلسازی بار شبکه

  -  بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  -  ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  -  ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

  -  ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  -  ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  -  مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده  تصاویر پروژه: