امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • کاهش تلفات شبکه توزیع برق شهرهای بوشهر و گناوه
 • عنوان پروژه:
  کاهش تلفات شبکه توزیع برق شهرهای بوشهر و گناوه
  کارفرما:
  شرکت توزیع بوشهر
  محل اجرا:
  شبکه توزیع برق بوشهر و گناوه
  تاریخ پروژه:
  1389/1/8


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 با کارفرمایی شرکت توزیع برق استان بوشهر آغاز گردید. هدف از انجام پروژه تهیه طرح های ساماندهی و کاهش تلفات بخشی از شبکه توزیع شهر بوشهر و شهر گناوه با در نظر گرفتن شرایط توجیه فنی و اقتصادی پروژه می باشد.

   

  حجم شبکه: حدود 12000 مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - تبدیل اطلاعات شبکه از محیط MODEC به محیط DIgSILENT  و بروز رسانی اطلاعات با برداشتهای زمینی صورت پذیرفته

  -  ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، DIgSILENT

  - نصب ثبات قبل و بعد از ارائه طرح جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  - پیش بینی بار و انرژی 3 ساله

  - مدلسازی بار شبکه

  - بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  - ارائه طرح های مناسب در راستای کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه اعم از:

  - ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  - ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  - ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  - ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده  تصاویر پروژه: