امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر پیشین
 • عنوان پروژه:
  ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر پیشین
  کارفرما:
  شرکت برق منطقه ای سیستان
  محل اجرا:
  شهر پیشین
  تاریخ پروژه:
  1386/2/3


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1386 با کارفرمایی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان آغاز گردید. هدف از انجام پروژه تهیه طرح های ساماندهی و کاهش تلفات شبکه توزیع شهر پیشین با در نظر گرفتن شرایط توجیه فنی و اقتصادی پروژه(بازگشت سرمایه کمتر از 4 سال) می باشد.

   

  حجم شبکه: حدود 4000 مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - برداشت اطلاعات شبکه با دستگاه های GPS ، چرخ متر ، نقشه های سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای

  -  ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، DIgSILENT

  -  نصب ثبات قبل و بعد از ارائه طرح جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  -  پیش بینی بار و انرژی 3 ساله

  -  مدلسازی بار شبکه

  -  بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  -  ارائه طرح های مناسب در راستای کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه اعم از:

  -  ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  -  ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  -  ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  -  ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  -  مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده  تصاویر پروژه: