امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر بوشهر
 • عنوان پروژه:
  ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر بوشهر
  کارفرما:
  شركت توزيع بوشهر(با همكاري دانشگاه شهید عباسپور)
  محل اجرا:
  بوشهر
  تاریخ پروژه:
  1383/12/1


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1383 با همکاری دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور آغاز گردید. هدف از انجام پروژه تهیه طرح های ساماندهی و کاهش تلفات بخشی از شبکه توزیع شهر بوشهر با در نظر گرفتن شرایط توجیه فنی و اقتصادی پروژه می باشد.

   

  حجم شبکه: حدود 6000 مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - تبدیل اطلاعات شبکه از محیط MODEC به محیط DIgSILENT  و بروز رسانی اطلاعات با برداشتهای زمینی صورت پذیرفته

  - ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، DIgSILENT

  - نصب ثبات قبل و بعد از ارائه طرح جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  - پیش بینی بار و انرژی 3 ساله

  - مدلسازی بار شبکه

  - بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  - ارائه طرح های مناسب در راستای کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه اعم از:

  - ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  - ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  - ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  - ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده  تصاویر پروژه: