امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر خرمدره
 • عنوان پروژه:
  ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر خرمدره
  کارفرما:
  برق منطقه ای زنجان
  محل اجرا:
  شهر خرمدره
  تاریخ پروژه:
  1384/11/7


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1384 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای استان زنجان آغاز گردید. هدف از انجام پروژه تهیه طرح های ساماندهی و کاهش تلفات شبکه توزیع شهر خرمدره با در نظر گرفتن شرایط توجیه فنی و اقتصادی پروژه (باز گشت سرمایه کمتر از 4 سال) می باشد.

   

  حجم شبکه: حدود 12000 مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

  - برداشت اطلاعات شبکه با دستگاه های GPS ، چرخ متر ، نقشه های سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای

  - ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، DIgSILENT

  - نصب ثبات قبل و بعد از ارائه طرح جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  - پیش بینی بار و انرژی 3 ساله

  - مدلسازی بار شبکه

  - بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  - ارائه طرح های مناسب در راستای کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه اعم از:

  - ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  - ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  - ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  - ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده

  - تهیه اسناد مناقصه پیمانکار

  - نظارت بر کلیه طرح های اجرا شده توسط پیمانکار  تصاویر پروژه: