امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر آبیک
 • عنوان پروژه:
  ارائه طرح ساماندهی و کاهش تلفات شبکه برق شهر آبیک
  کارفرما:
  شرکت توزیع استان قزوین
  محل اجرا:
  شهر آبیک
  تاریخ پروژه:
  1387/11/1


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1387 با کارفرمایی شرکت توزیع برق استان قزوین آغاز گردید. هدف از انجام پروژه تهیه طرح های ساماندهی و کاهش تلفات شبکه توزیع شهر آبیک ، روستای قشلاق و زیاران با در نظر گرفتن شرایط توجیه فنی و اقتصادی پروژه (باز گشت سرمایه کمتر از 4 سال) می باشد.

   حجم شبکه: حدود 9000 مشترک


   اهم فعالیتهای صورت پذیرفته:

      -  برداشت اطلاعات شبکه با دستگاه های GPS ، چرخ متر ، نقشه های سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای

  - ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، DIgSILENT

  - نصب ثبات قبل و بعد از ارائه طرح جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  - پیش بینی بار و انرژی 3 ساله

  - مدلسازی بار شبکه

  - بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  - ارائه طرح های مناسب در راستای کاهش تلفات و بهینه سازی شبکه اعم از:

  - ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  - ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  - ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  - ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  - ارئه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده

  - تهیه اسناد مناقصه پیمانکار

     تصاویر پروژه: