امروز: چهارشنبه 13 فروردین 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • نظارت عاليه پروژه هاي كاهش تلفات برقهاي منطقه اي باختر و زنجان
 • عنوان پروژه:
  نظارت عاليه پروژه هاي كاهش تلفات برقهاي منطقه اي باختر و زنجان
  کارفرما:
  شركت توانير
  محل اجرا:
  برقهاي منطقه اي باختر و زنجان
  تاریخ پروژه:
  1386/12/25


  شرح پروژه:

  در این پروژه که سوی دفتر نظارت بر توزیع شرکت محترم توانیربه شرکت ادصاب واگذار گردید، مناطقی به عنوان پایلوت (نمونه) در سطح کشور انتخاب و طرحهای ساماندهی و کاهش تلفات در آن مناطق بر اساس اصول فنی  تهیه و نتایج حاصل از اجرای آنها در زمینه های کاهش تلفات، بالارفتن ضریب اطمینان، افزایش کیفیت برق مشترکین و همچنین اقتصادی و اجتماعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا با الگو وتعمیم دادن به کل شبکه های توزیع در سطح کشور نسبت به برنامه ریزی در بهبود آنها اقدام گردد.

  لذا توجه به شاخصهای عملکردی در مناطق نمونه قبل از اجرای طرحها و بعد از آن و اندازه گیری دقیق آنها جهت نیل به اهداف فوق صورت پذیرفت که با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی چون DIgSILENT موارد بررسی و نتایج به شرکت محترم کارفرما منعکس گردید. لازم به ذکر است مطالعه مناطق اقبالیه در استان قزوین و دیزج در استان همدان بعنوان مناطق پایلوت به این شرکت واگذار گردید.

     تصاویر پروژه: