امروز: یکشنبه 11 خرداد 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • مشاور مطالعات طرح سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS شبكه انتقال برق استان سمنان
 • عنوان پروژه:
  مشاور مطالعات طرح سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS شبكه انتقال برق استان سمنان
  کارفرما:
  برق منطقه ای سمنان
  محل اجرا:
  پستهای 63 کیلو ولت استان سمنان
  تاریخ پروژه:
  1386/11/23


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1386 با کارفرمایی شرکت برق منطقه ای استان سمنان آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه ارائه کیله خدمات فنی،مهندسی و مشاوره ای در خصوص پیاده سازی سیستم حرفه ای GIS در شبکه انتقال استان سمنان اعم از تهیه نقشه راه GIS، تهیه اسناد مناقصه پیمانکار ، تعریف پروژه های مرتبط با GIS ، شناسایی بستر های موجود نرم افزاری و سخت افزاری ، انتخاب نرم افزار مناسب ، پیاده سازی سیستم بروز رسانی اطلاعات شبکه ، نظارت بر حسن اجرای پیمانکار و ... می باشد.  تصاویر پروژه: