امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • ممیزی عبوری انرژی مشترکین صنعتی استان قزوین
 • عنوان پروژه:
  ممیزی عبوری انرژی مشترکین صنعتی استان قزوین
  کارفرما:
  توزیع برق قزوین
  محل اجرا:
  استان قزوین
  تاریخ پروژه:
  1390/4/23


  شرح پروژه: