امروز: پنجشنبه 7 اسفند 1399
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • انجام ممیزی انرژی الکتریکی 35 مشترک صنایع و مجتمع های اداری قم
 • عنوان پروژه:
  انجام ممیزی انرژی الکتریکی 35 مشترک صنایع و مجتمع های اداری قم
  کارفرما:
  توزیع برق قم
  محل اجرا:
  قم
  تاریخ پروژه:
  1389/10/10


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 با کارفرمایی شرکت توزیع استان قم آغاز گردید. هدف از انجام این پروژه انجام ممیزی عبوری 35 مشترک صنعتی و اداری در محدوده اجرایی شرکت توزیع استان قمس می باشد.

   

   حجم پروژه: 35 مشترک دیماندی بالای