امروز: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • پیاده سازی سیستم GIS در شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین و تهیه طرح جامع و انجام کاهش تلفات در شهرستانهای برازجان و گناوه
 • عنوان پروژه:
  پیاده سازی سیستم GIS در شبکه فشار ضعیف تا سطح مشترکین و تهیه طرح جامع و انجام کاهش تلفات در شهرستانهای برازجان و گناوه
  کارفرما:
  توزیع برق بوشهر
  محل اجرا:
  برازجان و گناوه
  تاریخ پروژه:
  1389/9/27


  شرح پروژه:

  این پروژه در سال 1389 از سوی شرکت توزیع برق استان بوشهر به این شرکت واگذار گردید. هدف از انحام این پروژه در فاز اول پیاده سازی سیستم GIS شبکه فشار ضعیف و در فاز دوم انجام مطالعات طرح جامع در سطح شبکه 20 کیلوولت و شبکه فشار ضعیف شهرستان برازجان و گناوه میباشد.

   

  محل انجام پروژه: شهرستان برازجان و گناوه

   

  حجم شبکه : حدود 55000 مشترک

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در فاز اول پروژه(GIS):

  -  برداشت اطلاعات شبکه در حدود 55000 مشترک

  - پیاده سازی نرم افزار حرفه ای GIS تحت شبکه(Oracle) GEDAT در امور های برازجان و گناوه

  -  برقراری ارتباط بین سیستم GIS با سیستم BILLING

  -  بروز رسانی اطلاعات شبکه

  -  درج کد شناسایی بر روی تمامی پایه ها با استفاده از نصب پلاک های فلزی

  -  تهیه و نصب پلاک فلزی حاوی کد شناسایی بر روی تمامی پستهای زمینی و هوایی

   

  اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در فاز دوم پروژه(طرح جامع):

  - برداشت اطلاعات شبکه با دستگاه های GPS ، چرخ متر ، نقشه های سازمان نقشه برداری و تصاویر ماهواره ای

  -  ورود اطلاعات به سیستم های AutoCAD ، GIS، DIgSILENT

  -  نصب ثبات جهت اندازه گیری و نمونه برداری مدل بار و تعیین درصد تلفات

  -  پیش بینی بار و انرژی 10 ساله

  -  مدلسازی بار شبکه

  -  بررسی وضعیت موجود شبکه و شناسایی نقاط ضعف و قوت شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت اصلاح وضعیت فیزیکی شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت انتخاب متعادل سازی بار شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت انتخاب بهینه سطح مقطع خطوط

  -  ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای توزیع

  -  ارائه طرح های لازم جهت جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

  -  ارائه طرح های لازم جهت باز آرایی بهینه شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت خازن گذاری بهینه در شبکه

  -  ارائه طرح های لازم جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه

  -  ارائه طرح مناسب و بهینه روشنایی معابر شبکه

  - مطالعات توجیه فنی و اقتصادی طرح های تهیه شده