امروز: پنجشنبه 29 مهر 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • بررسی مسائل فنی طرح اتصال به مولدهای تولید پراکنده
 • مدرس:
  مهدی داورپناه
  تاریخ شروع:
  1390/4/23
  تاریخ پایان:
  1390/4/23
  محل برگزاری:
  دستگاه برکزار کننده:


  دستارودها: