امروز: دوشنبه 4 مرداد 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • مشکلات شبکه های توزیع و راه کار آنها (توزیع برق جنوب کرمان)
 • مدرس:
  مهدی داورپناه
  تاریخ شروع:
  1390/4/23
  تاریخ پایان:
  1390/4/23
  محل برگزاری:
  توزیع برق جنوب کرمان
  دستگاه برکزار کننده:
  توزیع برق جنوب کرمان


  دستارودها: