امروز: دوشنبه 4 مرداد 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • حفاظت پیشرفته شبکه های قدرت - انتقال (شرکت خرد صنعت)
 • مدرس:
  مهدی داورپناه
  تاریخ شروع:
  1390/4/23
  تاریخ پایان:
  1390/4/23
  محل برگزاری:
  شرکت خرد صنعت
  دستگاه برکزار کننده:
  شرکت خرد صنعت


  دستارودها: