امروز: سه شنبه 5 مرداد 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • دوره مقدماتی نرم افزار ArcGIS (شرکت توزیع زنجان)
 • مدرس:
  سجاد بنی زمانی
  تاریخ شروع:
  1389/10/6
  تاریخ پایان:
  1389/10/6
  محل برگزاری:
  شرکت توزیع زنجان
  دستگاه برکزار کننده:
  شرکت توزیع زنجان


  دستارودها: