امروز: شنبه 9 بهمن 1400
تصاویر منتخب
EDSAB Login

نام کاربری :
گذرواژه :

 • GIS


 • توضبحات:

  توضیحات:

  ·         اجرای برداشت و پیاده سازی اطلاعات اقلام شهری مانند شبکه برق ،آب ، گاز و غیره

  ·         نیازسنجی و امکان سنجی سیستم اطلاعات مکانی

  ·         آماده سازی داده های مکانی و تصحیح نقشه ها

  ·         بروز رسانی نقشه های شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای

  ·         توسعه پایگاه داده مکانی در بسترهای متمرکز و توزیع یافته

  ·         طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی

  ·         تهیه اطلاعات مکانی عوارض شهری به صورت سه بعدی

  ·         مشاوره پیرامون تعریف پروژه های GIS بر اساس نیاز ها و کمبود های کارفرما

  ·         تحلیل داده های مکانی

  ·         توسعه نرم افزار سیستم اطلاعات مکانی

  ·         پردازش تصاویر ماهواره ای

   

  Spatial Data Acquisition; Satellite images, Land surveying, GPS, DGPS

  Feasibility and Need Analysis

  GIS Data Ready and Map correction

  Updating the maps via satellite images

  The development of Distributed or Centralized Spatial Database

  GIS Design and Development

  3D GIS

  GIS projects consultation

  Spatial Data Analysis

  GIS software development and customization

  Image Processing techniques for satellite images • پروژه ها