سیستم پردازش اطلاعات دینامیک ( سپاد)

 • ارتباط آنلاین با داده های دینامیک اعم از کنتورهای بازار برق، کنتورهای فهام، کنتورهای AMI، دیتالاگرهای  هوشمند، تست کنتورها و داده های  قرائت مشترکین
 • ارتباط آنلاین یا آفلاین با پایگاه داده GIS
 • نمایش وضعیت ولتاژ مشترکین به صورت مکانی بر روی نقشه
 • نمایش وضعیت رخدادهای خاموشی و کیفیت توان (Sewell ، Sag) برروی نقشه
 • نمایش در صد خطای کنتورهای مشترکین
 • نمایش عدم تعادل ولتاژ
 • امکان تهیه گزارش به صورت مکانی، نمودار و لیست
 • امکان جستجوی  سریع مشترکین  براساس رمز رایانه
 • امکان نمایش پروفیل جریان و لتاژ مشترکین در بازه زمانی مشخص
 • امکان نمایش رخدادهای دیسپاچینگ اعم خاموشی و قطع بار و افزایش و یا کاهش بار
 • امکان اعلام رخدادهای دیسپاچینگ به صورت پخش صدا به همراه نام فیدر
 • امکان آرشیو نمودن داده ها
 • انجام مدلسازی بار شبکه با استفاده از کنتورهای هوشمند
 • انجام مطالعات پخش بار در شبکه و تحلیل نقاط ضعف شبکه